Huurherzieningen

Vlaar Vastgoed Consultancy ondersteunt U bij huurprijsherzieningen ex 7:303 BW om na afloop van de eerste vaste huurtermijn – en daarna elke 5 jaar - aanpassing van de huurprijs te vorderen indien deze niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare winkelruimten ter plaatse.
De wetgever heeft voor een eventuele nadere vaststelling van de huurprijs strikte eisen gesteld, o.a. dat de vaststelling van de nieuwe huurprijs slechts kan worden bepaald op basis van de gemiddelde huurprijs ter plaatse over de 5 jaar voorafgaande aan de datum van toetsing.
Met andere woorden, de 'markthuurprijs' op dat moment doet niet ter zake. Daarnaast zijn er vele andere criteria waaraan een toetsing van de huurprijs dient te voldoen.

Vlaar Vastgoed Consultancy verzorgt het gehele traject van toetsing tot en met de begeleiding bij een eventuele gerechtelijke procedure. Indien het vermoeden bestaat dat de door u betaalde huurprijs te hoog is, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.